Stichting ter bevordering van de volledige uitgave van de correspondentie van Desiderius

Erasmus

ANBI

Erasmus voor iedereen toegankelijk

De Rotterdammer Desiderius Erasmus was theoloog en een van de belangrijkste humanisten van de Renaissance. Hij behoort niet voor niets tot de canon van Nederland. In zijn bekendste werk Lof der Zotheid (1509) stak hij de draak met de wijze waarop de mensheid eigenbelang voorop stelt. Hij correspondeerde met belangwekkende tijdgenoten, over uiteenlopende maatschappelijke en religieuze thema’s. En die correspondentie verschijnt vijf eeuwen later nu ook in de Nederlandse taal.

10_boeken

Nieuws

 • 26/10/2020
  Stichting Zelf Denken, Samen Doen

  Uit het initiatief om de correspondentie van Erasmus te bundelen is een stichting voortgevloeid, die het gedachtegoed van de filosoof onder scholieren probeert te verbreiden. Deze Stichting Zelf Denken, Samen Doen organiseert taaltrips voor acht- tot twaalfjarigen om hen te laten nadenken over Erasmiaanse begrippen als tolerantie, empathie en vrijheid van meningsuiting. Zo’n reisje kan bijvoorbeeld gaan naar het standbeeld van Erasmus bij de Sint-Laurenskerk. Lees meer…

 • 26/10/2020
  De reeks voltooid!

  Op 12 oktober j.l. is de complete reeks van 21 delen aangeboden aan Koning Willem Alexander. Hiermee is een feestelijk einde gekomen aan zestien jaar ononderbroken vertaal- en redactiewerk. Nederland kan trots zijn op dit cultureel erfgoed. Het werk is ook opgenomen in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (dbnl).

 • 24/08/2020
  Deel 21 verschijnt in oktober a.s.

  Op 29 oktober 2020 zal deel 21, het registerdeel, verschijnen. Hiermee is dan de hele reeks compleet: alle nu bekende brieven van en aan Erasmus zijn nu voor iedereen toegankelijk.

 • 09/06/2020
  Delen 18 en 19 verschenen

  Op 7 juni 2020 zijn deel 18 en 19 verschenen, samen ruim 800 pagina’s. In deze delen zijn de brieven 2516-2986 opgenomen.

  Over enkele maanden wordt de reeks afgerond met deel 21, het registerdeel.