De correspondentie van Desiderius Erasmus


De correspondentie van Desiderius Erasmus is een van de meest interessante briefwisselingen die de wereldliteratuur heeft voorgebracht. Er zijn 3.141 brieven van en aan Erasmus, geschreven tussen 1484 en 1536, bewaard gebleven.

Veelzijdig
Erasmus’ correspondentie vertoont een verrassende veelzijdigheid. De brieven zijn niet alleen uitermate boeiend voor wie zich interesseert voor de renaissance en het humanisme, maar ook degenen die zich interesseren voor politieke ontwikkelingen, en dat in heel Europa, komen ruimschoots aan hun trekken. Alleen al de briefwisseling met Thomas More, maar ook die met vele anderen, is uiterst illustratief.

We zien de ontwikkeling van de universiteiten van Parijs, van Leuven. We ontdekken dat ook in de zestiende eeuw heel wat florijnen aan de strijkstok blijven hangen wanneer een som geld van het ene land naar het andere wordt getransporteerd. We ruiken de rotte vis en lijden met Erasmus mee in de Duitse oververwarmde en smokerige herbergen.

En of zijn brieven nu venijnig of sarcastisch, vrolijk en uitgelaten of droevig en sentimenteel, somber of zeurderig, ironisch of irenisch zijn, ze zijn altijd puntig en spits, een genot om te lezen en ze geven een schitterend inzicht in de man en zijn tijd.

Vertalingen
De delen 1 tot en met 5 verschijnen in een vertaling van drs. Th. Steens
Deel 6 verschijnt in een vertaling van dr. T.L. ter Meer
Deel 7 is oorspronkelijk vertaald door dr. J. Piolon. Diens vertaling is geheel herzien door dr. I.P. Bejczy; de uit het Grieks vertaalde passages zijn gecorrigeerd door dr. M. d'Hane-Scheltema.
Deel 8 is vertaald door mr. A.J. Osinga en dr. T.L. ter Meer
Deel 9 is vertaald door dr. J.C. Bedaux
Deel 10 is vertaald door dr. F.P.T. Slits
Deel 11 wordt vertaald door drs. R. Tuizenga

De vertalers worden terzijde gestaan door een redactieraad bestaande uit:
prof. dr. C.L. Heesakkers (Leiden)
dr. I.P. Bejczy (Nijmegen)
dr. M. d'Hane-Scheltema (Rotterdam)
dr. T.L. ter Meer (Leiderdorp)

Er wordt naar gestreefd elk jaar twee delen te laten verschijnen.
De goede boekhandel heeft deze boeken op voorraad.

  


Zojuist verschenen:
De correspondentie van Desiderius Erasmus
deel X Brieven 1356-1534

De eerste vijf delen van de complete correspondentie van Desiderius Erasmus zijn ook in een cassette uitgegeven. Meer informatie vindt u op www.uitgeverijdonker.nl