Stichting ter bevordering van de volledige uitgave van de correspondentie van Desiderius

Erasmus

ANBI

De reeks voltooid!

Op 12 oktober j.l. is de complete reeks van 21 delen aangeboden aan Koning Willem Alexander. Hiermee is een feestelijk einde gekomen aan zestien jaar ononderbroken vertaal- en redactiewerk. Nederland kan trots zijn op dit cultureel erfgoed. Het werk is ook opgenomen in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (dbnl).

Nieuws

 • 26/10/2020
  Stichting Zelf Denken, Samen Doen

  Uit het initiatief om de correspondentie van Erasmus te bundelen is een stichting voortgevloeid, die het gedachtegoed van de filosoof onder scholieren probeert te verbreiden. Deze Stichting Zelf Denken, Samen Doen organiseert taaltrips voor acht- tot twaalfjarigen om hen te laten nadenken over Erasmiaanse begrippen als tolerantie, empathie en vrijheid van meningsuiting. Zo’n reisje kan bijvoorbeeld gaan naar het standbeeld van Erasmus bij de Sint-Laurenskerk. Lees meer…

 • 26/10/2020
  De reeks voltooid!

  Op 12 oktober j.l. is de complete reeks van 21 delen aangeboden aan Koning Willem Alexander. Hiermee is een feestelijk einde gekomen aan zestien jaar ononderbroken vertaal- en redactiewerk. Nederland kan trots zijn op dit cultureel erfgoed. Het werk is ook opgenomen in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (dbnl).

 • 24/08/2020
  Deel 21 verschijnt in oktober a.s.

  Op 29 oktober 2020 zal deel 21, het registerdeel, verschijnen. Hiermee is dan de hele reeks compleet: alle nu bekende brieven van en aan Erasmus zijn nu voor iedereen toegankelijk.

 • 09/06/2020
  Delen 18 en 19 verschenen

  Op 7 juni 2020 zijn deel 18 en 19 verschenen, samen ruim 800 pagina’s. In deze delen zijn de brieven 2516-2986 opgenomen.

  Over enkele maanden wordt de reeks afgerond met deel 21, het registerdeel.

 • 05/11/2019
  Delen 17 en 20 verschenen

  Op 27 oktober jongstleden werden deel 17 en 20 van de correspondentie feestelijk gepresenteerd. Deze twee delen samen omvatten maar liefst ruim 800 pagina’s. Deel 17 is vertaald door Jan Bedaux en bevat de brieven die aan en door Erasmus zijn geschreven van januari tot augustus 1529. De vertaling van deel 20 is van de hand van Frans Slits en Rob Tuizenga en bevat de brieven van januari 1535 tot Erasmus´ dood in 1536.

 • 11/11/2018
  Deel 16 verschenen

  Op 11 november jongstleden werd deel 16 van de correspondentie in kleine kring gepresenteerd. Dit deel is vertaald door Tineke ter Meer en bevat de brieven die aan en door Erasmus zijn geschreven van augustus 1529 t/m juli 1530.

 • 30/10/2017
  Deel 15 verschenen

  Op 29 oktober jongstleden werd deel 15 van de correspondentie in kleine kring gepresenteerd. Dit deel is vertaald door Jan Bedaux en bevat de brieven die aan en door Erasmus zijn geschreven van januari tot augustus 1529.

 • 04/04/2017
  Erasmus in de digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren

  Sinds 3 april 2017 zijn de eerste 13 delen van de Brieven opgenomen in de dbnl. Zo is de weg vrijgemaakt voor een ruime verspreiding van dit gedachtegoed. Alle tot nu toe verschenen delen zijn te vinden via deze link.

 • 26/12/2016
  Uit de kersttoespraak van koning Willem-Alexander

  Eerder dit jaar opende ik in de Bibliotheek Rotterdam een tentoonstelling gewijd aan de beroemde Rotterdammer Desiderius Erasmus. Lees meer…

 • 01/11/2016
  Deel 14 verschenen

  Op 30 oktober jongstleden werd deel 14 in kleine kring ten doop gehouden. Er zijn nu ruim 2.000 brieven van Erasmus in het Nederlands vertaald.

 • 21/05/2016
  Deel 13 verschenen

  Op 20 mei jongstleden werd deel 13 in kleine kring ten doop gehouden. In het najaar komt er een officiële presentatie van deel 13 en 14. Dan zijn ruim 2.000 brieven van Erasmus in het Nederlands vertaald.

 • 20/05/2016
  De Engelse vertaling

  Inmiddels werken onze collega’s in Toronto hard aan de Engelse vertaling. Daar is in 2015 deel 16 verschenen.

 • 24/11/2014
  Deel 12 verschenen

  Op 23 november 2014 vond bij Uitgeversmaatschappij Ad. Donker de feestelijke presentatie van deel 12 van de correspondentie van Erasmus plaats. Lees meer…

 • 15/11/2014
  Preview deel 13

  Eind 1527 wordt in een herberg in Thann, in de Elzas, een pakket brieven van Erasmus gevonden. Lees meer…

 • 15/11/2014
  De Engelse vertaling

  Inmiddels werken onze Canadese collega’s in Toronto hard aan de Engelse vertaling. Lees meer…

 • 12/12/2013
  Preview deel 12

  Een belangrijk thema in dit deel (dat loopt van januari 1526 tot april 1527) vormt de onenigheid met Luther, waar Erasmus erg onder gebukt gaat. Lees meer…