Stichting ter bevordering van de volledige uitgave van de correspondentie van Desiderius

Erasmus

ANBI

Financiers

Nederlands Letterenfonds
Stichting Bevordering van Volkskracht
Gemeente Rotterdam
Stichting Elise Mathilde Fonds
Erasmusstichting
Stichting Harten Fonds
Stichting K.F. Hein Fonds
Stichting Instituut Gak
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen departement Rotterdam
Stichting Sanssouci
Stichting Thurkow Fonds
G.Ph. Verhagen-Stichting
Stichting Verzameling Van Wijngaarden-Boot
Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds
M.A.O.C Gravin van Bylandt Stichting