Stichting ter bevordering van de volledige uitgave van de correspondentie van Desiderius

Erasmus

ANBI

Preview deel 13

Eind 1527 wordt in een herberg in Thann, in de Elzas, een pakket brieven van Erasmus gevonden. De brieven worden overgedragen aan het stadsbestuur, onderzocht en doorgestuurd naar hogere gezaghebbers, tot grote verontwaardiging van de afzender. Het achtergelaten pakket bevatte onder meer brieven aan de theologische faculteit van Parijs en het hoogste rechtscollege van Frankrijk, waarmee Erasmus een officiële veroordeling van zijn boeken probeerde te voorkomen. Ook in Spanje ligt zijn werk onder vuur. Zijn vrienden daar houden hem in hun brieven op de hoogte van de ontwikkelingen.
In Savoye had een franciscaan de preekstoel gebruikt om kritiek op Erasmus’ werk te leveren. Zoals Erasmus hem in een felle brief voorhoudt, misbruikt hij daarmee zijn positie en de ootmoed van de verzamelde christenen. Verder maakt de man zich schuldig aan ondankbaarheid: Erasmus beult zich af om de tekst van bijbel en kerkvaders te herstellen, ten koste van zijn eigen gezondheid, en krijgt als dank alleen maar verwijten naar zijn hoofd, maar als iemand een korf vissen, kleding, een mand vol brood of een paar kazen als geschenk stuurt, wordt hij de hemel in geprezen! Bovendien is het absurd dat hij, terwijl hij volop in gevecht met Luther gewikkeld is, van achteren aangevallen wordt door mensen die aan dezelfde kant staan. Dit deel laat goed zien hoeveel werk Erasmus inderdaad op het gebied van de kerkvaders verzette.

Nieuws

 • 11/11/2018
  Deel 16 verschenen

  Op 11 november jongstleden werd deel 16 van de correspondentie in kleine kring gepresenteerd. Dit deel is vertaald door Tineke ter Meer en bevat de brieven die aan en door Erasmus zijn geschreven van augustus 1529 t/m juli 1530.

 • 30/10/2017
  Deel 15 verschenen

  Op 29 oktober jongstleden werd deel 15 van de correspondentie in kleine kring gepresenteerd. Dit deel is vertaald door Jan Bedaux en bevat de brieven die aan en door Erasmus zijn geschreven van januari tot augustus 1529.

 • 04/04/2017
  Erasmus in de digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren

  Sinds 3 april 2017 zijn de eerste 13 delen van de Brieven opgenomen in de dbnl. Zo is de weg vrijgemaakt voor een ruime verspreiding van dit gedachtegoed. Alle tot nu toe verschenen delen zijn te vinden via deze link.

 • 26/12/2016
  Uit de kersttoespraak van koning Willem-Alexander

  Eerder dit jaar opende ik in de Bibliotheek Rotterdam een tentoonstelling gewijd aan de beroemde Rotterdammer Desiderius Erasmus. Lees meer…

 • 01/11/2016
  Deel 14 verschenen

  Op 30 oktober jongstleden werd deel 14 in kleine kring ten doop gehouden. Er zijn nu ruim 2.000 brieven van Erasmus in het Nederlands vertaald.

 • 21/05/2016
  Deel 13 verschenen

  Op 20 mei jongstleden werd deel 13 in kleine kring ten doop gehouden. In het najaar komt er een officiële presentatie van deel 13 en 14. Dan zijn ruim 2.000 brieven van Erasmus in het Nederlands vertaald.

 • 20/05/2016
  De Engelse vertaling

  Inmiddels werken onze collega’s in Toronto hard aan de Engelse vertaling. Daar is in 2015 deel 16 verschenen.

 • 24/11/2014
  Deel 12 verschenen

  Op 23 november 2014 vond bij Uitgeversmaatschappij Ad. Donker de feestelijke presentatie van deel 12 van de correspondentie van Erasmus plaats. Lees meer…

 • 15/11/2014
  Preview deel 13

  Eind 1527 wordt in een herberg in Thann, in de Elzas, een pakket brieven van Erasmus gevonden. Lees meer…

 • 15/11/2014
  De Engelse vertaling

  Inmiddels werken onze Canadese collega’s in Toronto hard aan de Engelse vertaling. Lees meer…

 • 12/12/2013
  Preview deel 12

  Een belangrijk thema in dit deel (dat loopt van januari 1526 tot april 1527) vormt de onenigheid met Luther, waar Erasmus erg onder gebukt gaat. Lees meer…