Stichting ter bevordering van de volledige uitgave van de correspondentie van Desiderius

Erasmus

ANBI

Financiële ondersteuning

De uitgave van deze omvangrijke briefwisseling – 3141 brieven, in 22 delen plus een registerdeel – is niet mogelijk zonder financiële steun van derden. Tot nu toe zijn 12 delen verschenen, dankzij € 450.000 aan donaties van verschillende fondsen en organisaties. De delen 13 en 14 zijn in voorbereiding.

De kosten per deel ramen wij voor de komende jaren op een bedrag van € 37.000. Om de correspondentiereeks in de komende vijf jaar (2019) te kunnen vervolmaken, is voor de delen 13 t/m 23 op de kortere termijn een bedrag van iets meer dan € 400.000 nodig.

Om ook de resterende delen te kunnen realiseren, zijn bijdragen welkom van:

  • fondsen
  • bedrijven
  • particulieren

Erasmus wist het al

‘We moeten de boeken nog te koop aanbieden, we zullen een koper moeten zoeken, een bieder moeten benaderen. U ziet hoe ver zo’n verkoop nog weg ligt.’
Brief 1 aan Pieter Winckel (1484)